Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 

 

„Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”

 

Firma TGM Automatic Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu: „Rozwój firmy TGM Automatic poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu" w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

 

 

Intensywność wsparcia: 50% kosztów kwalifikowanych

Kwota dofinansowania: 155 044,43 zł

Okres realizacji projektu: 19.10.2012 – 17.10.2014

 

Dane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: