Standardowe warunki gwarancji

Na podstawie niniejszych warunków gwarancji, TGM Automatic gwarantuje właścicielowi [dalej: Klient] bezawaryjną pracę sprzedanych produktów.

 

§ 1 Okres gwarancji

  1. Gwarancja na elementy automatyki wynosi odpowiednio 24miesięcy od daty sprzedaży urządzenia.

§ 2 Zakres gwarancji

  1. TGM Automatic według własnego uznania wymieni produkty lub ich wadliwe części albo naprawi je w miejscu zamontowania lub innym miejscu, po odesłaniu do naprawy.
  2. W przypadku realizacji świadczenia gwarancyjnego w miejscu zamontowania produktu w kraju siedziby TGM Automatic, TGM Automatic pokryje koszty transportu części zamiennych.
  3. Świadczenie gwarancyjne nie zmienia terminu gwarancji, gwarancja na wymienione części kończy się z upływem terminu gwarancji na produkt.
  4. Niniejsze warunki gwarancji wiążą strony wszelkich umów związanych z produktem, o ile za zgodą TGM Automatic umowa nie stanowi inaczej.

 

 

TGM Automatic
ul. Jana Brożka 8
30-405 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: biuro@tgmautomatic.comDane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: