Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Uniwersalny czujnik temperatury z rezystancyjnym elementem pomiarowym PT100/1000 lub cyfrowym DS18B20.

* PT - mniej czuły na zakłócenia, niska precyzja pomiaru,
* DS - czuły na zakłócenia, wysoka precyzja pomiaru.

  • element pomiarowy PT1000 / PT100 / DS18B20
  • IP 20
  • wymiary 74 x 74 x 26 mm

Dane kontaktowe

TGM Automatic
ul. Braterska 12
30-802 Kraków
tel.: +48 12 346 34 95

Email: